ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Indicative important clients

Agroinvest SA www.agroivest.gr

Soya Mills SA www.soya-mills.gr

Soya Hellas Sa www.soyahellas.gr

Nitsiakos SA www.nitsiakos.gr

Feedus ( Nireus ) www.nireus.com

Biomar SA  www.biomar.com/el-gr/greece/

Amstel Hellas www.amstel.gr

Papafilis Flour mills www.papafili.gr

IFFCO group( UAE ) www.iffco.com

Al Ghurair group ( UAE ) www.al-ghurair.com

Jordan Silo & Supply General Co. www.josilos.com

National Company for Vegetable Oils ( N. Yemen ) www.ycgsi.com