Κομποστοποίηση - διαχείριση απορριμμάτων κουζίνας

Αυτό το πεδίο απαιτεί πολλή συζήτηση και συνεργασία με τους πιθανούς πελάτες, αφού είναι αρκετά καινούργιο και χρειάζεται πολύ ακριβή δεδομένα, προκειμένου να επιλέγει και να σχεδιαστεί το κατάλληλο σύστημα. Λάβετε υπόψη ότι τα βιολογικά και τα μη οργανικά απόβλητα τροφίμων, είναι μια τεράστια ευκαιρία ανακύκλωσης - φέρνοντας απροσδόκητα εισοδήματα και επιπλέον καθαρότερο περιβάλλον.