• Το ταξίδι αρχίζει...
  Το ταξίδι αρχίζει...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • AgroIndustrial Engineering Co & More
  AgroIndustrial Engineering Co & More
 • Εργοστάσια Ιχθυοτρόφων
  Εργοστάσια Ιχθυοτρόφων
 • Εργοστάσια Ιχθυοτρόφων
  Εργοστάσια Ιχθυοτρόφων
 • Εργοστάσια Ιχθυοτρόφων
  Εργοστάσια Ιχθυοτρόφων
 • Εργοστάσια Ιχθυοτρόφων
  Εργοστάσια Ιχθυοτρόφων
 • Εργοστάσια Ιχθυοτρόφων
  Εργοστάσια Ιχθυοτρόφων
 • Εργοστάσια Ιχθυοτρόφων
  Εργοστάσια Ιχθυοτρόφων
 • Σπορελαιουργεία
  Σπορελαιουργεία
 • Συγκροτήματα αποθήκευσης δημητριακών
  Συγκροτήματα αποθήκευσης δημητριακών
 • Οριζόντιες ρομποτικές αποθήκες δημητριακών & υποπροϊόντων
  Οριζόντιες ρομποτικές αποθήκες δημητριακών & υποπροϊόντων
 • Εκσυγχρονισμός υπαρχόντων μονάδων
  Εκσυγχρονισμός υπαρχόντων μονάδων
 • Εκσυγχρονισμός υπαρχόντων μονάδων
  Εκσυγχρονισμός υπαρχόντων μονάδων
 • Έργα με το κλειδί στο χέρι
  Έργα με το κλειδί στο χέρι
 • Εργοστάσια Ζωοτροφών
  Εργοστάσια Ζωοτροφών
 • Έργα με το κλειδί στο χέρι
  Έργα με το κλειδί στο χέρι
 • Επιλιμένιες αποθήκες με φορτοεκφόρτωση
  Επιλιμένιες αποθήκες με φορτοεκφόρτωση
Ιστορική Διαδρομή

Ιστορική Διαδρομή

Η εταιρία μας έχει μια μεγάλη ιστορική διαδρομή στον κλάδο της και όχι μόνο στηριζόμενη πάντα στην άριστη συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους φορείς , προμηθευτές , και πελάτες.

Τι προσφέρουμε

Τι προσφέρουμε

Προσέφερε και προσφέρει όχι μόνο άρτια τεχνικά έργα αλλά και συνεχείς δουλεία σε δραστήριους νέους που εργάζονται σε αυτά τα εργοστάσια.

Πώς λειτουργούμε

Πώς λειτουργούμε

Η αγάπη για το αντικείμενο της δουλειάς μας , η διαρκείς μελέτη και συνεργασία με όλους και βέβαια ο επαγγελματισμός αποτελούν τους κανόνες μας.

Η Παρουσίαση μας

Η Παρουσίαση μας

Κάνε κλικ εδώ για να μας γνωρίσεις!

Δραστηριότητες

Το Όραμα μας
Αγάπη για το αντικείμενο μας και ειλικρίνεια απέναντί στον φίλο πελάτη